Προσωπικά Ατυχήματα / Υγεία / Ασθένειες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Προσφέρονται καλύψεις με ασφαλισμένα ποσά για:

  • Απώλεια ζωής / μόνιμης ολικής ανικανότητας / μόνιμης μερικής ανικατότητας.
  • Απώλεια μισθών από ατύχημα, μηνιαία σύνταξη ανικανότητας ή απώλεια ζωής από ατύχημα / Προστασία συζύγου – παιδιών.

Πιο  κάτω δείτε περιγραφή εξειδικευμένων πακέτων:

  • Προστασίας Εισοδήματος / Κάλυψη Μηνιαίου Μισθού
  • Απώλειας Καριέρας
  • Προστασίας Δόσεων, Δανείων & Σπουδών
  • Ασφάλισης της Γυναίκας LadyCare
  • Ασφάλισης του Άνδρα
  • Διάφορα Επιδόματα

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΚΑΛΥΨΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ :

Προσφέρουμε ισάξιο ποσό μέχρι και 75% του ακάθαρτου μισθού σας, σε περίπτωση απώλειας μισθού σας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – Μέχρι και 24 μήνες.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Προστατέψτε την καρριέρα σας για την οποία έχετε διαθέσει χρόνο, χρήμα και κόπο για σπουδές ή και εμπειρία / εξειδίκευση με σκοπό την επένδυση τόσο των γνωσεών σας όσο και των χρημάτων σας σε κάποιο επάγγελμα. Οι ικανότητες και οι δεξιότητές σας στην εργασία, σας αποφέρουν τόσο τα χρηματικά όσο και τα ψυχολογικά εχέγγεια / κίνητρα για τη διεκπαιρέωση των ονείρων σας αλλά και των ονείρων των παιδιών σας. Αν ένα αναπάντεχο γεγονός όπως ατύχημα / ασθένεια σας αναγκάσει να σταματήσετε το επάγγελμά σας, το οποίο ήταν και η ζήση σας, τότε πώς προχωράτε;

Τι θα απογίνουν τόσο τα χρόνια που πέρασαν, τα χρήματα που επενδύσατε σε τεχνογνωσία ή σε σπουδές, αλλά κυριότερα το μέλλον σας και αυτό των παιδιών σας;

Με το πακέτο της ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ,  στόχος μας είναι να  η όσο καλύτερη προστασία του επάγγελματός σας, των εισοδημάτων σας για ένα ιδανικά εξασφαλισμένο μέλλον για σας και την οικογένειά σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΣΕΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ

Η απώλεια εισοδημάτων λόγω απουσίας σας από την εργασία σε περίπτωση ατυχήματος / ασθένειας, θα προκαλέσει δυκολίες στην αποπληρωμή των πάγιων υποχρεώσεών σας όπως π.χ. δόσεις δανείων, σπουδών κτλ. Στόχος του πακέτου αυτού είναι η προστασία και κάλυψη των δόσεων σας.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

  • Παροχή επιδομάτων λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, αναλόγως της σοβαροτητας του περιστατικού και των ημερών διαμονής σαν εσωτερικός ασθενής.  
  • Επίδομα εγκυμοσύνης αναλόγως μορφής τοκετού (φυσιολογικού τοκετού / καισσαρικής ή αποβολής).

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ – LadyCare

Τα τελευταία χρόνια ο Γυναικείος Πλυθυσμός αντιμετωπίζει με ιδίαιτερη ευαισθησία ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, του γυναικολόγικου καρκίνου. Σας προσφέρουμε ένα πρωτοποριακό και προσιτό ασφαλιστικό πρόγραμμα, αποκλειστικά για γυναίκες. Είναι διαθέσιμο για ηλικίες 18 - 64 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης εώς το 70ο έτος σας.

Πρόκειται για προϊόν που καταβάλλεται μέσω εφάπαξ επιδόματος σε περίπτωση διάγνωσης γυναικολόγικων καρκίνων όπως: στήθους, σαλπιγγών, τραχήλου της μήτρας, κόλπου, μήτρας και ωοθηκών. Καταβολή του επιδόματος 30 μέρες μετά την διάγνωση. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ

Κάλυψη σοβαρών ασθενείων στις οποίες είναι εύαλωτος ο αντρικός πλυθυσμός. Το πακέτο αυτό προσφέρεται σε συνδυασμό με ασφάλιση ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας, επίδομα σοβαρών ασθενειών αλλά και με άλλα επιπρόσθετα ωφελήματα που μπορούν να προστεθούν.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Σε περίπτωση διάγνωσης σοβαρών ασθενειών τελικής / κακοηθούς μορφής, παρέχουμε το ασφαλισμένο ποσό, τριάντα (30) ημέρες μετά τα αποτελέσματα της βιοψίας. Ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει άμεσα χρήματα για να αντιμετωπίσει, τα έξοδα αποκατάστασης της υγείας του και την ποιότητα ζωής του και των εξαρτωμένων του.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ /ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Παροχή ασφαλισμενού κεφαλαίου σε περίπτωση μονιμής ολικής ανικανότητας που προκύπτει από ασθένεια, π.χ όπως εγκεφαλικό επεισόδιο κτλ. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα παροχής μηνιαίας σύνταξης ανικανότητας.