Στόχος & Όραμα

ΣΤΟΧΟΙ

Με την δημιουργία της iDEAL iNSURANCE  θέσαμε στόχους με την υλοποίηση των οποίων , η ΕΠΙΤΥΧΙΑ είναι μονόδρομος! Επιτυχία για μας σημαίνει πρώτα και κύρια η ικανοποίηση του πελάτη η οποία πηγάζει λόγω των εξής:

 1. Από την πώληση ΙΔΑΝΙΚΟΥ ασφαλιστικού προϊόντος, δηλαδή πώληση συμβολαίου το οποίο θα καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερο τις ανάγκες της κάθε υποψήφιας για ασφάλιση περίπτωσης.

 2. Αφού έχει επιτευχθεί ο στόχος της πώλησης του ιδανικού προϊόντος, επιβάλλεται η ΙΔΑΝΙΚΗ εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Αυτό επιτυγχάνεται από την αρχή της συνεργασίας ασφαλιστή - ασφαλισμένου αφού ο ασφαλιστής οφείλει να σκιαγραφήσει και να καταγράψει όλες τις ανάγκες και τους προβληματισμούς του πελάτη του. Η συνεργασία θα καταστεί ΙΔΑΝΙΚΗ μόνο εάν και εφόσον ο ασφαλιστής διατηρήσει τη σχέση «προσωπικού ασφαλιστικού σύμβουλου – πελάτη» και μέσω συχνής επικοινωνίας να φροντίζει να εξυπηρετεί σωστά και ποιοτικά τα θέλω του πελάτη

 3. Από τη συνεχή ενημέρωση του ασφαλιστή για καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες, συμμετοχή σε συνέδρια και διαδραστικές δραστηριότητες που αφορούν το αντικείμενό του, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή του.  Έτσι θα είναι σε θέση  να αναβαθμίζει τα συμβόλαια των πελατών του, να αυξάνει συνεχώς το πελατολόγιό του και να κάνει τη διαφορά στα ασφαλιστικά δρώμενα.

Μέσω των πιο πάνω, δικαιολογείται πλήρως η εύστοχη επωνυμία μας:

 Ιδανική Ασφάλιση για Ιδανικό Μέλλον!

 

Εργαλεία Επιτυχίας

 • Βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση κάθε υποψηφίου προς ασφάλιση είναι η συλλογή πληροφοριών για προσδιορισμό των ασφαλιστικών του αναγκών. Μελέτη και ανάλυσή τους για να προσφέρουμε τις απαραίτητες λύσεις και να διαφυλάξουμε / προστατέψουμε το αβέβαιο μέλλον όσο καλύτερα μπορούμε από τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Πάντοτε με την δική σας ιεράρχηση κινδύνων και τις δικές σας προτεραιότητες.
 • Δυνατότητα αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών αναγκών του καθενός αφού με το πέρασμα των χρόνων πιθανών να προκύψουν νέα δεδομένα στη ζωή του ασφαλισμένου πελάτη και άρα νέες αναθεωρημένες ανάγκες.
 • Προσφορά εξειδικευμένων ασφαλιστικών προιόντων που καλύπτουν σωστά τις ανάγκες των πελατών και της αγοράς, με σωστές και ιδανικές επαγγελματικές συμβουλές.

 • Δημιουργία σχέσης αποκλειστικού ασφαλιστικού σύμβουλου – ασφαλισμένου. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε να σας προσφέρουμε ένα ελκυστικό πακέτο ασφάλισης, έναντι ΟΛΩΝ των ασφαλιστικών σας αναγκών.

 • Ποιότητα στην εξυπηρέτηση, εννοώντας την καθοδήγηση του πελατη για τη σωστή διεκπαιρέωση των απαιτήσεών του όταν αιτείται αποζημίωσης ή όταν υπάρχει ανάγκη μετατροπής του συμβολαίου του.

Η απόκτηση ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ πελατών οδήγησε, οδηγεί και θα οδηγεί στο δρόμο της επιτυχίας μας και θα αποτελεί πάντοτε το βασικό μας στόχο. Με όπλο τα εργαλεία που έχουν αναφερθει πιο πάνω, δεν έχετε παρά να κάνετε τη σωστή επιλογή για την ΙΔΑΝΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

 

ΟΡΑΜΑ

Βασικό βήμα προς την επιτυχία είναι η δημιουργία οράματος, που αποτελεί το λόγο ύπαρξης μας. Το πρώτο κομμάτι που συνθέτει το παζλ της επιτυχίας μας είναι η συνειδητοποίηση του οράματός μας καθώς επίσης και των στοιχείων που απαιτούνται για την κατάκτηση της κορυφής και η χρήση τους προς όφελος μας! Το όραμά μας, μας κατευθύνει για την ολοκλήρωση του κάθε στόχου για την επιτυχία μας. Αφορά τον προσανατολισμό προς το μέλλον, τις προσδοκίες, τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες μας.

Όραμά μας...

 • Η μακροχρόνια συνεργασία ασφαλιστή - ασφαλισμένου, σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους μέσω δημιουργίας άριστης σχέσης ασφαλιστή-πελάτη.
 • Παροχή μέγιστης ικανοποίησης στον ασφαλισμένο μέσω επαγγελματικών ασφαλιστικών υπηρεσιών.
 • Να αποτελέσουμε στην αγορά τον Ιδανικό Ασφαλιστή, με Ιδανικές ΑΣΦΑ-ΛΥΣΕΙΣ για εσάς, την οικογένεια σας και τους φίλους σας!
 • Να δημιουργήσουμε ένα παγκύπριο δίκτυο παροχής ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ υπηρεσιων!!