ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ!

Το διαζύγιο είναι μια σημαντική αλλαγή στη ζωή ενός ατόμου, που μπορεί να επιφέρει πολλές οικονομικές και συναισθηματικές προκλήσεις. Η ασφάλιση μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των διαζευγμένων ατόμων, βοηθώντας τους να διαχειριστούν καλύτερα τις νέες συνθήκες και να προστατεύσουν το μέλλον τους και των παιδιών τους. Μετά το διαζύγιο, τα οικονομικά μπορεί…

Read article

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ 2023 ΜΕΧΡΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy . Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 184/20223), Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2023, υπερβαίνει το ποσό των €19.500…

Read article

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό που εμφανίζεται σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα; Φυσικά, η απάντηση βρίσκεται στον θεσμό της οικογένειας, ο οποίος αναμφίβολα θεωρείται ο πρώτος και ο σημαντικότερος κοινωνικός θεσμός στη ζωή του ανθρώπου. Στους βασικότερους στόχους του θεσμού της οικογένειας συγκαταλέγεται η αμοιβαία προστασία και υποστήριξη των μελών…

Read article