Υγεία / Ασθένειες

Ασφάλιση Ενδονοσοκομειακής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Κάλυψη όλων των εύλογων και συνήθη εξόδων νοσηλείας που θα προκύψουν σε εσωτερικό ασθενή, όπως:

 • Δωμάτιο & Διατροφή
 • Χειρουργικά Έξοδα
 • Φάρμακα & Αμοιβή Ιατρών / Χειρουργού / Αναισθησιολόγου
 • Αερομεταφορά
 • Επαναπατρισμός Σωρού

Περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα που θα προκύψουν πριν και μετά τη νοσηλεία, απευθείας διακανονισμός πληρωμών με συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια / κλινικές. Παγκόσμια κάλυψη με παροχή κάρτας υγείας. Μπορείτε να επωφεληθείτε εκπτώσεις σε χημεία, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές που συνεργαζόμαστε.

Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Καλύψεις:

 • Επισκέψεις στους Ιατρούς
 • Φαρμακευτική Αγωγή
 • Ακτινογραφίες
 • Μαγνητικός Τομογράφος
 • Φυσιοθεραπείες
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις
 • κ.α.

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων + Ευθύνη Εργοδότη

Κάθε μη κοινοτικός αλλοδαπός εργοδοτούμενος, για να εξασφαλίσει άδεια εργοδότησης στην Κύπρο, πρέπει να παρουσιάσει βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης για νοσοκομειακή κάλυψη. Επίσης η ασφάλιση αυτή χρειάζεται και για άδεια παραμονής σας στη Κύπρο, ανεξάρτητα αν εργάζεστε ή όχι.

Το συμβόλαιο αυτό το παρέχουμε σε συνδυασμό ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειάκης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παρέχεται όμως, και μόνο με ενδονοσοκομειακή κάλυψη.

Επίσης, ο εργοδότης και ο αλλοδαπός, υποχρεούνται να έχουν και να παρουσιάσουν και κάλυψη ευθύνης εργοδότη, για να πάρει την άδεια εργασίας ο αλλοδαπός. Έτσι είναι καλυμένοι και οι δύο (αλλοδαπός και εργοδότης).

Προσωπικά Ατυχήματα / Υγεία / Ασθένειες

Προσωπικά Ατυχήματα

Προσφέρονται καλύψεις με ασφαλισμένα ποσά για:

 • Απώλεια ζωής / μόνιμης ολικής ανικανότητας / μόνιμης μερικής ανικατότητας.
 • Απώλεια μισθών από ατύχημα, μηνιαία σύνταξη ανικανότητας ή απώλεια ζωής από ατύχημα / Προστασία συζύγου – παιδιών.

Προστασία Εισοδήματος / Κάλυψη Μηνιαίου Μισθού

Προσφέρουμε ισάξιο ποσό μέχρι και 75% του ακάθαρτου μισθού σας, σε περίπτωση απώλειας μισθού σας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – Μέχρι και 24 μήνες.

Απώλεια Καριέρας

Προστατέψτε την καρριέρα σας για την οποία έχετε διαθέσει χρόνο, χρήμα και κόπο για σπουδές ή και εμπειρία / εξειδίκευση με σκοπό την επένδυση τόσο των γνωσεών σας όσο και των χρημάτων σας σε κάποιο επάγγελμα. Οι ικανότητες και οι δεξιότητές σας στην εργασία, σας αποφέρουν τόσο τα χρηματικά όσο και τα ψυχολογικά εχέγγεια / κίνητρα για τη διεκπαιρέωση των ονείρων σας αλλά και των ονείρων των παιδιών σας. Αν ένα αναπάντεχο γεγονός όπως ατύχημα / ασθένεια σας αναγκάσει να σταματήσετε το επάγγελμά σας, το οποίο ήταν και η ζήση σας, τότε πώς προχωράτε;

Τι θα απογίνουν τόσο τα χρόνια που πέρασαν, τα χρήματα που επενδύσατε σε τεχνογνωσία ή σε σπουδές, αλλά κυριότερα το μέλλον σας και αυτό των παιδιών σας;

Με το πακέτο της ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ,  στόχος μας είναι να  η όσο καλύτερη προστασία του επάγγελματός σας, των εισοδημάτων σας για ένα ιδανικά εξασφαλισμένο μέλλον για σας και την οικογένειά σας.

Προστασία Δόσεων Δανείων & Σπουδών

Η απώλεια εισοδημάτων λόγω απουσίας σας από την εργασία σε περίπτωση ατυχήματος / ασθένειας, θα προκαλέσει δυκολίες στην αποπληρωμή των πάγιων υποχρεώσεών σας όπως π.χ. δόσεις δανείων, σπουδών κτλ. Στόχος του πακέτου αυτού είναι η προστασία και κάλυψη των δόσεων σας.

Επιδόματα Υγείας

 • Παροχή επιδομάτων λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, αναλόγως της σοβαροτητας του περιστατικού και των ημερών διαμονής σαν εσωτερικός ασθενής.
 • Επίδομα εγκυμοσύνης αναλόγως μορφής τοκετού (φυσιολογικού τοκετού / καισσαρικής ή αποβολής).

Η Ασφάλιση Της Γυναίκας - Lady Care

Τα τελευταία χρόνια ο Γυναικείος Πλυθυσμός αντιμετωπίζει με ιδίαιτερη ευαισθησία ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, του γυναικολόγικου καρκίνου. Σας προσφέρουμε ένα πρωτοποριακό και προσιτό ασφαλιστικό πρόγραμμα, αποκλειστικά για γυναίκες. Είναι διαθέσιμο για ηλικίες 18 – 64 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης εώς το 70ο έτος σας.

Πρόκειται για προϊόν που καταβάλλεται μέσω εφάπαξ επιδόματος σε περίπτωση διάγνωσης γυναικολόγικων καρκίνων όπως: στήθους, σαλπιγγών, τραχήλου της μήτρας, κόλπου, μήτρας και ωοθηκών. Καταβολή του επιδόματος 30 μέρες μετά την διάγνωση.

Ασφάλιση του Άντρα

Κάλυψη σοβαρών ασθενείων στις οποίες είναι εύαλωτος ο αντρικός πλυθυσμός. Το πακέτο αυτό προσφέρεται σε συνδυασμό με ασφάλιση ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας, επίδομα σοβαρών ασθενειών αλλά και με άλλα επιπρόσθετα ωφελήματα που μπορούν να προστεθούν.

Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Σε περίπτωση διάγνωσης σοβαρών ασθενειών τελικής / κακοηθούς μορφής, παρέχουμε το ασφαλισμένο ποσό, τριάντα (30) ημέρες μετά τα αποτελέσματα της βιοψίας. Ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει άμεσα χρήματα για να αντιμετωπίσει, τα έξοδα αποκατάστασης της υγείας του και την ποιότητα ζωής του και των εξαρτωμένων του.

Μόνιμη Ολική Ανικατότητα / Σύνταξη ανικανότητας απο Ασθένεια

Παροχή ασφαλισμενού κεφαλαίου σε περίπτωση μονιμής ολικής ανικανότητας που προκύπτει από ασθένεια, π.χ όπως εγκεφαλικό επεισόδιο κτλ. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα παροχής μηνιαίας σύνταξης ανικανότητας.

Ασφάλεια Ταξιδιού

Πάμε διακοπές, είτε επαγγελματικό ταξίδι, κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το ταξίδι…

Κάνω Ασφάλεια Ταξιδίου!

Καλύψεις για :

 1. Αποσκευές
 2. Προσωπικά σας χρήματα
 3. Ιατρικά έκτακτα έξοδα
 4. Προσωπικά ατυχήματα
 5. Προσωπική ευθύνη
 6. Ακύρωση αναχώρησης – έξοδα διακοπής ταξιδίου
 7. Καθυστέρηση αναχώρησης

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ( Cargo Marine Insurance )

Institute Cargo Clauses A & C

Για Απώλειες ή Ζημιές που πιθανόν να συμβούν κατά την μεταφορά των Εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης, αέρος ή ξηράς.

Ενδιαφέρεστε για τον κλάδο υγείας?

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας