Απλή ασφάλιση έναντι τρίτου (Αναγκαστική βάσει Νομοθεσίας)

Καλύψεις:

 1. Βασική κάλυψη έναντι τρίτου βάσει νομοθεσίας με τα όρια κάλυψης που επιβάλλονται στην Κύπρο
 2. Πέραν της οδού
 3. Οδικής βοήθειας
 4. Φροντίδας ατυχήματος
 5. Ευθύνης επιβατών
 6. Κάλυψη Θραύσης κρυστάλλων
 7. Όποιοσδήποτε Οδηγός 23-70 χρονών

Protection Mega Plan (Έναντι Τρίτου)

Καλύψεις:

 1. Βασική κάλυψη έναντι τρίτου βάσει νομοθεσίας με τα όρια κάλυψης που επιβάλλονται στην Κύπρο
 2. Πέραν της οδού
 3. Οδικής βοήθειας
 4. Φροντίδας ατυχήματος
 5. Νομικής προστασίας
 6. Ευθύνης επιβατών
 7. Προσωπικών ατυχημάτων ασφαλισμένου μέχρι €5000
 8. Δικαίωμα οδήγησης οποιουδήποτε οδηγού 23 – 70 ετών (κάτοχος Κυπριακής/Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης με εμπειρία τριών τουλάχιστων ετών)
 9. Επιδιόρθωσης ζημιάς ανεμοθώρακα ή παραθύρων μέχρι €500 (δικαίωμα διευθέτησης κατ’ οίκον επιδιόρθωσης)
 10. Οδήγησης άλλου οχήματος ισάξιου τύπου και κυβισμού
 11. Κάλυψη όταν σύρει ρυμουλκούμενο
 12. Προστασίας έκπτωσης μη υποβολής απαίτησης

Ασφάλιση έναντι τρίτου (Πυρός – Κλοπής και Συνδυασμένων Καλύψεων)

Το πακέτο αυτό συνδυάζει τις καλύψεις του πακέτου έναντι τρίτου ασφάλισης οχήματος,μαζί με φυσικούς κίνδυνους.Περιλαμβάνει τα ωφελήματα των πακέτων έναντι τρίτου συν επιπλέον καλύψεις: Πυρός, κλοπής, και φυσικών κινδύνων όπως θύελλα, καταιγίδα, σεισμό κ.α.

Motortrade

Παρέχεται κάλυψη έναντι τρίτου για ισιωτάδες-πογιατζήδες μηχανοκινήτων,μηχανικούς-ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, πωλητές αυτοκινήτων και άλλα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο αυτοκινήτων, που καθημερινά χρησιμοποιούν οχήματα πελατών τους.

Περιεκτική ασφάλιση (Comprehensive)

Καλύψεις:

 1. Βασική κάλυψη έναντι τρίτου βάσει νομοθεσίας με τα όρια κάλυψης που επιβάλλονται στην Κύπρο
 2. Πέραν της οδού
 3. Οδικής βοήθειας
 4. Φροντίδας ατυχήματος
 5. Νομικής προστασίας
 6. Ευθύνης επιβατών
 7. Προσωπικών ατυχημάτων ασφαλισμένου μέχρι €17.500
 8. Δικαίωμα οδήγησης οποιουδήποτε οδηγού 23 -70 ετών (κάτοχος Κυπριακής/Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης με εμπειρία τεσσάρων τουλάχιστων ετών,με καθαρό ιστορικό ). Προσφέρεται και με ονομαστικούς οδηγούς με ποιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
 9. Επιδιόρθωσης ζημιάς ανεμοθώρακα ή παραθύρων μέχρι €1000 (δικαίωμα διευθέτησης κατ’ οίκον επιδιόρθωσης)
 10. Οδήγησης άλλου οχήματος ισάξιου τύπου και κυβισμού
 11. Κάλυψη όταν σύρει ρυμουλκούμενο
 12. Προστασίας έκπτωσης μη υποβολής απαίτησης
 13. Φωτιάς, κλοπής και φυσικών κινδύνων
 14. Ιδίων ζημιών οχήματος
 15. Αντικατάσταση οχήματος ηλικίας ενός έτους με καινούριο
 16. Από κακόβουλη ενέργεια, εμπρησμό
 17. Οχλαγωγίες
 18. Απεργίες, από φόρτωση/εκφόρτωση
 19. Παροχή ενοικιαζόμενου οχήματος για δεκαπέντε (20) εργάσιμες ημέρες αξίας μέχρι και €30 ημερησίως

*Εκπιπτόμενο αφαιρετέο ποσό αναλόγως αξίας , κυβισμού, κ.α.