Κλάδος Υγείας

Το Πολυτιμότερο Αγαθό στον Άνθρωπο – Ιδιωτική Παγκόσμια Κάλυψη με Ελεύθερη επιλογή Ιατρού/Κλινικής – Χωρίς Ιατροσυμβούλια – Κάλυψη Εξόδων ΓΕΣΥ – Προστασία Εισοδήματος – Απώλεια καριέρας – Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών – Ανικανότητες – Αξιοπρέπεια!

Γενικός Κλάδος

Διασφαλίστε την Περιουσία σας – Επιχείρηση – Κατοικία – Γραφείο – Ανέγερση – Μηχανοκίνητο – Σκάφος – Επαγγελματική Αμέλεια – Ευθύνη Εργοδότη – Αστική Ευθύνη Τρίτων/Μετόχων – Επαγγελματική Ασφάλιση – Πολυασφαλιστήρια

Κλάδος Ζωής

Προστασία Οικογένειας – Κάλυψη Απώλειας – Διατήρηση Βιοτικού Επιπέδου – Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός – Αποταμίευση – Σύνταξη – Σπουδές – Επένδυση – Έκτακτο Ταμείο – Δημιουργία Αποθεματικού – Κληρονομικότητα!

Εταιρικά και Ομαδικά

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στο Πακέτο Απολαβών Υπαλλήλων – Key Man Insurance -Ασφάλεια Μετόχων/ Συνεταίρων,Καλύτερη Τιμολόγηση – Ευελιξία – Συνδυασμός Καλύψεων – Πρόσθετη Αξία για Άτομα – Εργοδότες – Υπαλλήλους – Κοινωνικά Σύνολα