Ποιοι Είμαστε

Η γκάμα των ασφαλιστικών μας υπηρεσιών αφορά όλους τους κλάδους της βιομηχανίας!

Η Ideal Insurance , με 17 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας εξειδικεύεται στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και προσφέρει την ‘’ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ’’! Με απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, μέσο επιστημονικής προσέγγισης & ανάλυσης των χρηματοασφαλιστικών σας αναγκών, αλλά και της αποτελεσματικής σας εξυπηρέτησης. Η δραστηριοποίηση μας είναι σε Παγκύπρια εμβέλεια ως προς την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών με ατομικά και εταιρικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Μέρος της επέκτασης των υπηρεσιών μας, αποτελεί η συνεργασία μας με στρατηγικούς εταίρους, όπως οίκους αξιολόγησης ρίσκου, Υπηρεσίας παροχής Ευρωπαϊκών κονδυλίων, Λογιστικά & Δικηγορικά γραφεία, για να εμπλουτίσουμε τη δική μας εμπειρία και να σας παρέχουμε τη σωστή συμβουλευτική καθοδήγηση. Απώτερος στόχος μας να αποκτήσουμε και την δική σας εμπιστοσύνη ,για να σας εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές μέλλον μέσω της δικής μας εμπειρογνωμοσύνης!

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γνώση

Η επιμόρφωση για εμάς αποτελεί τρόπο ζωής!

Έμπειρη Ομάδα

Η Εξειδίκευση, Τεχνογνωσία & Εμπειρογνωμοσύνη μας, συμβάλλει στη σωστή συμβουλευτική καθοδήγηση σας!

Συμβουλή

Διαχείριση των Ασφαλίσιμων Σας Κινδύνων μέσο Παροχής Ιδανικών Συμβουλών που σας αντιπροσωπεύουν!

Ideal Insurance

Επαγγελματική προσέγγιση με Εξασφάλιση!

Οι Υπηρεσίες μας

Κλάδος Υγείας

Το Πολυτιμότερο Αγαθό στον Άνθρωπο – Ιδιωτική Παγκόσμια Κάλυψη με Ελεύθερη επιλογή Ιατρού/Κλινικής – Χωρίς Ιατροσυμβούλια – Κάλυψη Εξόδων ΓΕΣΥ – Προστασία Εισοδήματος – Απώλεια καριέρας – Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών – Ανικανότητες – Αξιοπρέπεια!

Γενικός Κλάδος

Διασφάλιση της Περιουσίας σας – Επιχείρηση – Κατοικία – Γραφείο – Ανέγερση – Μηχανοκίνητο – Σκάφος – Επαγγελματική Αμέλεια – Ευθύνη Εργοδότη – Αστική Ευθύνη Τρίτων/Μετόχων – Επαγγελματική Ασφάλιση – Πολυασφαλιστήρια!

Κλάδος Ζωής

Προστασία Οικογένειας – Κάλυψη Απώλειας Ζωής – Διατήρηση Βιοτικού Επιπέδου – Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός – Αποταμίευση – Σύνταξη – Σπουδές – Επένδυση – Έκτακτο Ταμείο – Δημιουργία Αποθεματικού – Κληρονομικότητα!

Εταιρικές & Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στο Πακέτο Απολαβών Υπαλλήλων –Key Man Insurance-Ασφάλεια Μετόχων/Συνεταίρων- Καλύτερη Τιμολόγηση – Ευελιξία – Συνδυασμός Καλύψεων – Πρόσθετη Αξία για Άτομα,Εργοδότες & Υπαλλήλους – Κοινωνικά Σύνολα!

All in one package

Δώστε μας την ευκαιρία να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και να μελετήσουμε τα υφιστάμενα ασφαλιστήρια σας.Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ. Θα αποτυπώσουμε,αναλύσουμε,ιεραρχήσουμε τους κινδύνους και τις ανάγκες σας, καταλήγοντας με συμβουλευτική καθοδήγηση μέσο χρηματοικονομικού σχεδιασμού.Εισηγούμαστε ποιοτικές Ασφα-ΛΥΣΕΙΣ και εαν είναι εφικτό καλύτερη τιμολόγηση από την υφιστάμενη σας!

Lady Care

Η Ασφάλεια Επιδομάτων Μόνο για την Γυναίκα, Προστασία από Όλους τους Γυναικολογικούς Καρκίνους!

Η Ιεράρχηση αλλά και η σωστή αναγνώριση των πραγματικών σας χρηματοασφαλιστικών αναγκών, αποτελεί για εμάς φάρο της δημιουργίας σωστής εξασφάλισης σας μέσο ιδανικών συμβουλών!

– Τσιολής Πάνος –

Συνεργάτες

Προσφορά ασφάλισης

Η Ομάδα μας

ΤΣΙΟΛΗΣ ΠΑΝΟΣ- Επίλεκτος Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων BBA με ειδίκευση στους τομείς Marketing και Management, με διάκριση ” cum laude”.
 • Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA
 • Κάτοχος όλων των απαραίτητων επαγγελματικών αδειών του Υπουργείου Οικονομικών για εξάσκηση του επαγγέλματος για όλους του κλάδους ΖΩΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού C.F.A ( Certified Financial Advisor ).
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού E.I.I ( European Insurance Intermediary).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Σ.Ε.Α.Δ) και Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας 2018-2025
 • Οργανωτικός Γραμματέας ΔΣ Π.Σ.Ε.Α.Δ  2020-2023.
 • Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας του Συνδέσμου.
 • Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης.
 • Προεδρεύων του 4ου,5ου,6ου,7ου & 8ου Παγκύπριου Συνεδρίου του συνδέσμου 2018-2023
Honors and Awards:
 • Μέλος του Premier Association of Financial Advisors M.D.R.T ( Million Dollar Round Table) – Court of the Table 2023
 • SENIOR AGENT 2009-2010, 2016-2024
 • Μέλος του Κύκλου Επίλεκτων Ασφαλιστών της Metlife με Διακρίσεις Diamond 2022-2024 , Browze-Silver-Gold & Platinum Agent.
 • 3η Θέση Παγκύπρια στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Metlife Awards 2013
 • Συμμετοχή στο 9ο και 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κορυφαίων Ασφαλιστικών Συμβούλων Ζωής LIMRA 2010 και 2014 αντίστοιχα
 • Μέλος του Κύκλου Επίλεκτων Ασφαλιστών της Υδρογειου ασφαλιστικής ‘ZEUS CLUB’ 2016-2024
 • Υδρόγειος 2017, 2019,2020-2022  top κερδοφόρα χαρτοφυλάκια με λιγότερο από 20% δείκτη ζημιών.
 • Υδρόγειος 2019 Μεγαλύτερη % Αύξηση χαρτοφυλακίου.
 • Υδρόγειος 2019 Καλύτερη Ποιοτική Σύνθεση χαρτοφυλακίου.