Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Επίδομα σοβαρών ασθενειών

Αναφορά MetLife: http://www.metlifealico.com.cy/el/Individual/index.html

Οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση διάγνωσης σοβαρης πάθησης

Με την ταχεία πρόοδο στην ιατρική, οι πιθανότητες επιβίωσης από μια σοβαορή ιατρική κατάσταση είναι πλέον πολύ υψηλές. Ωστόσο οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε μια τέτοια κατάσταση αποτελούν έναν αστάθμητο παράγοντα, αφού το κόστος θεραπείας σε τέτοιες περιπτώσεις έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η πιθανότητα απώλειας οικονομικών εσόδων ή ακόμη και η ανάγκη εγκατάλειψης της εργασίας είναι αρκετά μεγάλη.

Τα προγράμματα Σοβαρών Ασθενειών της MetLife σας δίνουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθετε στις έντονες οικομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε μια τέτοια περίπτωση, εξασφαλίζοντας την ομαλή διαβίωση της οικογένειάς σας και την ηρεμία για την γρήγορη αποκατασταση της υγείας σας.

Περιγραφή Κάλυψης

Ο ασφαλισμένος, για να πάρει το ασφαλισμένο κεφάλαιο εφάπαξ, πρέπει η ασθένεια να έχει εκδηλωθεί για πρώτη φορά τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου ή τυχόν επαναφοράς αυτού και να βρίσκεται στη ζωή μετά πό 30 ημέρες από την ημερομηνια διάγνωσης μιας ή και περισσοτέρων από τις αναφερόμενες στο ασφάλιστρο ασθένειες.

Ουσιαστικά πλεονεκτήματα προγράμματος

  • Παροχή 2ης ιατρικής γνωμάτευσης με απλές διαδικασίες από κορυφαία ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ.
  • Απαλλαγή από το άγχος των οικονομικών βαρών, αφού προσφέρει πρόσθετη οικονομική στήριξη.
  • Το εφάπαξ κεφάλαιο παρέχεται ανεξάρτητα από άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν σχετίζεται με έξοδα νοσηλειας και δεν προϋποθέτει εισαγωγή σε νοσηλευτήριο.
  • Ο ασφαλισμένος μπορεί να διαχειριστεί την εφάπαξ αποζημίωση κατά βούληση, χωρίς περιορισμούς και ελέγχους.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

  • Ηλικία έναρξης: από 18 ετών μέχρι 64 ετών.
  • Ηλικία λήξης: 65 ετών
  • Ελάχιστο ασφαλιμένο ποσό: €5.000
  • Μέγιστο ασφαλισμένο ποσό: €200.000
  • Περίοδος αναμονής: 90 ημέρες
  • Περίοδος Επιβίωσης: 30 ημέρες

Πίνακας Καλυπτόμενες Ασθένειες. (*Πατήστε την εικόνα για μεγένθυνση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Υπολογισμός Ασφαλίστρου (*Πατήστε την εικόνα για μεγένθυνση)

 

Πλήρες PDF (*Πατήστε για κατέβασμα)

 

 

 

Για το δικό σας σχέδιο αποταθείτε:

 contact@insuranceideal.com.cy

 Ideal Insurance Cyprus

 +357 99354057