Ασφάλιση Οχημάτων

ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΈΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ (Αναγκαστική βάσει Νομοθεσίας)

Καλύψεις:

 1. Βασική κάλυψη έναντι τρίτου βάσει νομοθεσίας με τα όρια κάλυψης που επιβάλλονται στην Κύπρο
 2. Πέραν της οδού
 3. Οδικής βοήθειας
 4. Φροντίδας ατυχήματος
 5. Νομικής προστασίας
 6. Ευθύνης επιβατών
 7. Προσωπικών ατυχημάτων ασφαλισμένου μέχρι €5000
 8. Μέχρι και έξι (6) ονομαστικών οδηγών

PROTECTION MEGA PLAN (Έναντι Τρίτου)

Καλύψεις:

 1. Βασική κάλυψη έναντι τρίτου βάσει νομοθεσίας με τα όρια κάλυψης που επιβάλλονται στην Κύπρο
 2. Πέραν της οδού
 3. Οδικής βοήθειας
 4. Φροντίδας ατυχήματος
 5. Νομικής προστασίας
 6. Ευθύνης επιβατών
 7. Προσωπικών ατυχημάτων ασφαλισμένου μέχρι €5000
 8. Δικαίωμα οδήγησης οποιουδήποτε οδηγού 23 - 70 ετών (κάτοχος Κυπριακής/Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης με εμπειρία τριών τουλάχιστων ετών)
 9. Επιδιόρθωσης ζημιάς ανεμοθώρακα ή παραθύρων μέχρι €500 (δικαίωμα διευθέτησης κατ’ οίκον επιδιόρθωσης)
 10. Οδήγησης άλλου οχήματος ισάξιου τύπου και κυβισμού
 11. Κάλυψη όταν σύρει ρυμουλκούμενο
 12. Προστασίας έκπτωσης μη υποβολής απαίτησης

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ, (Πυρός – Κλοπής και Συνδυασμένων Καλύψεων

Είναι ένα πακέτο που είναι μεταξύ της περιεκτικής και έναντι τρίτου ασφάλισης οχήματος. Περιλαμβάνει τα ωφελήματα των πακέτων έναντι τρίτου συν επιπλέον καλύψεις: Πυρός, κλοπής, και φυσικών κινδύνων όπως θύελλα, καταιγίδα, σεισμό κ.α.

MOTORTRADE

Παρέχεται κάλυψη έναντι τρίτου για μηχανικούς-ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, πωλητές αυτοκινήτων και άλλα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο αυτοκινήτων, που καθημερινά χρησιμοποιούν οχήματα πελατών τους.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (COMPREHENSIVE)

Καλύψεις:

 1. Βασική κάλυψη έναντι τρίτου βάσει νομοθεσίας με τα όρια κάλυψης που επιβάλλονται στην Κύπρο
 2. Πέραν της οδού
 3. Οδικής βοήθειας
 4. Φροντίδας ατυχήματος
 5. Νομικής προστασίας
 6. Ευθύνης επιβατών
 7. Προσωπικών ατυχημάτων ασφαλισμένου μέχρι €17.500
 8. Δικαίωμα οδήγησης οποιουδήποτε οδηγού 23 -70 ετών (κάτοχος Κυπριακής/Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης με εμπειρία τριών τουλάχιστων ετών)
 9. Επιδιόρθωσης ζημιάς ανεμοθώρακα ή παραθύρων μέχρι €500 (δικαίωμα διευθέτησης κατ’ οίκον επιδιόρθωσης)
 10. Οδήγησης άλλου οχήματος ισάξιου τύπου και κυβισμού
 11. Κάλυψη όταν σύρει ρυμουλκούμενο
 12. Προστασίας έκπτωσης μη υποβολής απαίτησης
 13. Φωτιάς, κλοπής και φυσικών κινδύνων
 14. Ιδίων ζημιών οχήματος
 15. Αντικατάσταση οχήματος ηλικίας ενός έτους με καινούριο
 16. Από κακόβουλη ενέργεια, εμπρησμό
 17. Οχλαγωγίες
 18. Απεργίες, από φόρτωση/εκφόρτωση
 19. Παροχή ενοικιαζόμενου οχήματος για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες αξίας μέχρι και €17.50 ημερησίως

*Εκπιπτόμενο αφαιρετέο ποσό αναλόγως αξίας , κυβισμού, κ.α.