Απλή Ασφάλιση

Κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής απλό ασθένεια / πάθηση / γηρατειά / ατύχημα

Ασφάλεια είναι ένα κοινό ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν πολλοί και επωφελούνται λίγοι! Οι ασφάλειες γίνονται για ένα «αν», «αν μου συμβεί, αν χρειαστεί, αν... αν... αν...».

Ασφαλισμένο Ποσό βάση αναγκών:

Προσφέρεται σε διάρκεια:

  1. Ισόβια
  2. Μέχρι  50 / 55 / 60 / 65 / 70 χρονών

    είτε

  3. σχέδιο κάλυψης διάρκειας 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 χρόνων.

 

Επίσης επισκεφθείτε τα αποταμιευτικά μας σχέδια